Legging Stolpersteine op 29 april 2019

  

Meer informatie over deze personen komen op de site na de wandeling op 2 mei (vanaf 14.00).

Adressen waar welke steentjes gelegd zijn:

Wilhelminastraat 29

   

Bentheimerstraat 47

   
 

Poortstraat 21

    

Poortstraat 6
   
 

Bisschopstraat 25
  


Tulpstraat 76
    

Grootestraat 22

   
 
Steenstraat 32

    

Lyceumstraat 37